Najlepsza z możliwych inwestycji

Kiedy tylko mamy więcej pieniędzy i chcemy je dobrze zainwestować, pojawia się naturalny problem wyboru najlepszej z dostępnych opcji. Która to będzie? Na tak postawione pytanie zazwyczaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ różne opcje to różne szanse na zysk i różne ryzyko straty. Różne są też koszty wejścia i wyjścia na rynek niektórych elementów lokacyjnych i ogólnie zmiennych jest tu bardzo dużo. Od pewnego czasu za najlepsze z najlepszych instrumentów inwestycyjnych uchodzą jednak złote sztabki. Czy złota sztabka to rzeczywiście dobre dla nas rozwiązanie?
Bezpieczeństwo i zyski
Dwie najważniejsze kwestie w przypadku inwestowania w złote sztabki i we wszystkie inne instrumenty finansowe czy elementy lokacyjne to oczywiście bezpieczeństwo naszej inwestycji i szanse zysku. W przypadku złota straty są w zasadzie niemożliwe w długim okresie czasu, ponieważ w historii jeszcze się nie zdarzyło, by złoto w dłuższej perspektywie czasu taniało. Jest to wysoce nieprawdopodobne ze względu na względu na rosnący popyt na złoto i spadającą jego podaż. Szanse zarobku na złotych sztabkach są z kolei zazwyczaj dość umiarkowane, ponieważ jeśli prześledzimy wahania cen złota, na pewno nie znajdziemy tam żadnych specjalnie spektakularnych zysków, co nie zmienia jednak w niczym faktu, że można spodziewać się wzrostu cen. Dlatego jeśli oczekujemy, by nasze pieniądze były możliwie bezpieczne i by przynosiły jakiś zysk, złoto realnie może się okazać najlepszą opcją i do tego bardziej namacalną od na przykład obligacji skarbowych. Decyzja zawsze należy do nas, ale przesłanki są niezaprzeczalnie bardzo mocne.